RYBÁRSKY PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
na súkromnom rybníku v Areáli pohody

Úvodné podmienky

 • Prevádzku a výkon rybárskych práv na vodných plochách rybníkov I a II. V Areáli – Pohody má spoločnosť R a S s.r.o. ďalej len prevádzkovateľ.
 • Súkromné rybníky I. a II. V Areáli Pohody majú osvedčený chov s číslom 1/2013-520 a rozšírenou činnosťou o lov rýb na udicu s následným predajom prípadne s okamžitou konzumáciou.
 • Rybolov spôsobom chyť a pusť, t,z. športový rybolov.
 • Cena vstupenky 6 hod. 6 Eur, 7-12 hod. 8 Eur
 • Každý rybár smie používať jediný označený vstup a výstup/pred reštauráciou./
 • Pri vstupe je povinný predložiť doklad totožnosti, zaregistrovať sa u správcu /reštaurácii./
 • Je zakázané vykrikovať, hlučne sa správať alebo iným spôsobom narúšať ostatných.
 • Zákaz rozkladania otvoreného ohňa v areály, možnosť použitia iba vlastného prenosného grilu.
 • Každý rybár pri kúpe vstupenky dostane označenie, ktorým si označí lovné miesto a po ukončení lovu ho vráti.
 • Pre zakúpenie povolenia na rybolov prevádzkovateľ neakceptuje rybársky lístok.
 • Motorové vozidlo je rybár povinný zaparkovať na odstavných plochách na to určených.
 • Povolenie na rybolov je pre jednu osobu a je neprenosné.
 • Nepoškodzovať, neničiť prírodu a majetok spoločnosti.
 • Počas súťaží je rybársky revír uzavretý pre ostatných nesúťažiacich rybárov.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončenie rybolovu kedykoľvek.
 • Každý loví na vlastnú zodpovednosť.
 • Žiadnym spôsobom vyhradzovať si miesto lovu.
 • Vstup so psom jedine na vodítku !!!
 • Zákaz lovu rýb z člna a vodného bicykla.
 • Prevádzkovateľ aktualizuje ceny za poskytnuté služby v cenníku poskytovaných služieb v objekte rybníka.
 • Prevádzkovateľ poskytuje rybárom bezplatne : parkovanie auta alebo iného dopravného prostriedku.
 • Zarybnenie zabezpečuje prevádzkovateľ výlučne násadami len z chovov, ktoré osvedčilo Ministerstvo .
 • Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu genofondu rýb, veterinárnym dohľadom.
 • Rybár vo veku do 10 rokov len v doprovode s rybárom nad 18 rokov.
 • Rybárom je považovaná osoba, ktorá sa vyzná v love rýb, má s tým skúsenosti, zachováva rybársku etiku.
 • Zákaz vpúšťať do vody iné ryby ako tie, ktoré sú v zariadení.

 

Podmienky samotného lovu:

 • Lov maximálne na dve udice na jednu vstupenku opatrenými jedným jedno-háčikom.
 • Množstvo a druh návnady nie je obmedzený /okrem súťaží/ musí byť zdravotne nezavadný, nesmie byť skysnuté, plesnivé, toxické.
 • Nutnosť používať podberák, podlošky na položenie ryby, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie ryby po háčiku a pean na vyťahovania háčiku- v prípade, že rybár niektoré z uvedených vecí nemá musí si ich zapožičať.
 • Je zakázané používať na lov výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, loviť ich na šnúry, posekávať udicou, elektrickým prúdom, chytať do rúk a ôk.
 • Povolený lov jedine na udice.
 • Pri vyťahovaní rýb je každý rybár povinný použiť podberák.
 • Zakázané loviť ryby na miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách.
 • Kaprovité ryby do 3 kg je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka ich množstvo je neobmedzené ostatné okamžite vrátiť ošetrené do vody.
 • Ryby v sieťkach nie je možné vymieňať ani vrátiť naspäť do vody, čo sa dá raz do sieťky musí sa okamžite odkúpiť/nesmú sa zdržiavať v sieťkach !!/
 • Vážne poškodené ryby treba oznámiť na vstupe, nesmú sa púšťať späť do vody.
 • Ak niekto nedodržuje podmienky je druhý rybár povinný to ohlásiť na recepcii reštaurácie.
 • Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár pokutovaný, vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť, v prípade odcudzenia ryby bude naňho podané trestné oznámenie a bude navždy vyhostený.
 • Zakázané čistiť úlovky v areály rybníka!
 • Pri odchode je každý povinný všetky odpadky a ohorky pozbierať a hodiť do koša.
 • Správca prevádza kontrolu povinnej výbavy vyžaduje dodržiavanie podmienok a kontroluje miesto po odchádzajúcom rybárovi.
 • Zákaz nočného lovu rýb /len počas denného svitu alebo v prípade dohody s majiteľom revíru na tel.č. 0915 70 20 30/

 

Ukončenie rybolovu :

 • Pri odchode je každý povinný všetky odpadky a ohorky pozbierať a hodiť do koša.
 • Objekt rybár opúšťa zásadne cez vstup zo všetkým náčiním a úlovkom.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly vecí a batožín .
 • Rybu, ktorú si rybár chce odniesť sa zváži a následne vyplatí u obsluhy reštaurácie.

 

Pokuty v prípade zistenia porušenia rybárskeho prevádzkového poriadku :

 

 • Pokuta vo výške 50 Eur v prípade straty, odcudzenia alebo nevrátenia identifikačného označenia rybára vydaného na recepcii penziónu a reštaurácie.
 • Pokuta vo výške 20 Eur za nedodržanie povinnej výbavy rybára, t.j. podberák, a podložka.
 • Pokuta vo výške 20 Eur za prekladanie rybárskeho náčinia cez oplotenie areálu.
 • Pokuta vo výške 20 Eur za nepovolený lov na prívlač.
 • Pokuta vo výške 20 Eur za poškodenie ryby z nedbanlivosti a neodborného či nešetrného zaobchádzania s úlovkom. K pokute 20 Eur sa prirátava hodnota úlovku vo výške 3,50 Eur za kilo do 3 kilogramov živej váhy a v prípade trofejných kusov nad 3 kilogramy živej váhy vo výške trhovej hodnoty.
 • V prípade lovu na čierno, t.z. nenahlásenia vopred začatia času rybolovu a jeho ukončenia, resp. nepovoleného rybolovu, bude zo strany majiteľa revíru postupované v zmysle zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Následne bude privolaná polícia a riešenie daného priestupku na mieste.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto Rybárskeho prevádzkového poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny .

Aktualizované 01.3.2019.